Научна Програма


 

Имаме удоволствието да Ви поканим на първия международен LOGYK конгрес, състоящ се в един от най-красивите черноморски градове - Варна.


Оклузия - Объркване? (09.30-12.30)

доц. д-р Илия Русо
  • Оклузия - Объркване - повечето стоматолози се чувстват по този начин. Оклузията е една от най-важните части в стоматологията, но също и най-противоречивата. Балансът и възстановяването на функцията на стоматогнатната система често е всекидневно предизвикателство при повечето видове стоматологични лечения. Дори още повече за ортодонтите и специалистите по зъбно протезиране, тъй като техните планове за лечение често изискват триизмерно препозициониране на ставата спрямо максилата (горната челюст). Затова за стоматолозите е важно да изучат и разберат напълно нормалната функция на темпоромандибуларните стави, да разберат как мандибулата (долната челюст) е разположена в най-благоприятна позиция спрямо черепа и разбира се, как дадена оклузия и зъбни протези трябва да бъдат наместени без да се застрашава стабилността на стоматогнатната система. Епидемиологични изследвания предполагат, че 40-60% от общата популация има поне един признак на темпоромандибуларно нарушение. Това означава, че не би било нетипично такъв пациент да се появи в денталната клиника за консултация или лечение. Също така, някои дентални процедури, като дентална анестезия, екстракция на трети молар, ендодонтско лечение, могат да причинят такова заболяване. Не е необходимо стоматологът да лекува такива случаи, ако той/тя не се чувства комфортно да го направи, но трябва да притежава знанията да разпознава заболяванията, да консултира пациентите и да може да предотврати възникването на тези заболявания по време на рутинно дентално лечение. В тази лекция ще бъдат обсъдени някои общи клинични проблеми, които озадачават ортодонтите и специалистите по зъбно протезиране.

Запиши ме

Бъдещето на Денталната Практика - Мениджмънт и Тенденции (12.30-13.00)

д-р Неделчо Ситнов
  • В днешния динамичен свят на дигитализация и конкуренция управлението на дентална практика става все по голямо предизвикателство. Дали има бъдеще соловата практика с един кабинет или е дошло времето на обединяването на стомотолозите за предлагането на комплексна услуга? Как да инвестираме в CBCT, Cad-Cam и интраорален скенер, така че да предлагаме по качественно и бързо лечение. Дали да мислим корпоративно,а не като традиционен стоматолог? Нека да използваме софтуер за управление, който не само записва пациентите, а има възможност да прави анализи, взима решения, изготвя кампанни и успешно движи практиката напред. Телемедицината - следващия бум в здравеопазването. Къде е ключът към успешен дентален бизнес?

Запиши ме

Комбинирани заболявания на ендодонта и пародонта (14.30-15.30)

доц. д-р Георги Томов, д.м.

  • Структурната и функционална връзка между ендодонта и пародонта е предпоставка за съществуването на отделна група „гранични“ или комбинирани лезии, чиято диагностика и лечение често затруднява общопрактикуващия зъболекар. Образователната цел на лекцията е да запознае аудиторията с анатомичните, физиологични и ятрогенни пътища и предпоставки за развитие на комбинираните заболявания на ендодонта и пародонта, тяхната микробиологична компонента и специфична клинична изява. Специално внимание е отделено на диагнозата и диференциална диагноза, изградена на базата на съвременни клинични и параклинични методи. В систематизиран вид са представени консервативните,хирургични и комбинирани подходи и стратегии при лечението на пародонталните лезии с вторично ендодонтско въвличане, ендодонтските лезии с вторично пародонтално въвличане, едновременно протичащите ендодонтски и пародонтални лезии и ятрогенните лезии. В критичен аспект са коментирани някои съвременни лечебни модалности, които могат да подобрят прогнозата на комбинираните заболявания на ендодонта и пародонта, като озонотерапията, приложението на лазери и ФДТ. Лекцията е богато илюстрирана с над 30 клинични случаи на автора.

Запиши ме

Нови подходи за постигане на отлични резултати при лечение на Вашите пациенти (15.30-18.00)

д-р Карим Аклех

  • Напоследък в ортодонтията се използват нови технологии, които да ни помогнат за постигане на най-добри резултати при лечение на нашите пациенти. Случаи, които са били невъзможни за лечение, сега се лекуват успешно, особено при пациенти, които идват в нашите кабинети за протетична рехабилитация. Тези пациенти са били с липсващи зъби дълъг период от време и е било невъзможно да бъдат лекувани без да се жертва голям обем дентални тъкани от съседни или противоположни зъби. Друг важен момент при тези нови технологии е тяхното приложение за лечението на пациенти с ортодонтски проблеми с такива аномалии, които са считани за изключително трудни или невъзможни за лечение. Чрез тази лекция ще споделим тези нови подходи и ще се научим как да превърнем всички наши трудни случаи в лесни, като постигаме най-добри резултати.

Запиши ме